Met de Somfy Photography Award wil Somfy op een indringende, inspirerende en vooral creatieve manier de bijdrage van Somfy aan comfort en welbevinden van met name mensen die verblijven in utiliteitsgebouwen tot uitdrukking brengen.

 • Foto: Martijn Roemers

 • Foto: Florian van Roekel

 • Foto: Maarten Tromp

 • Foto: Frank Penders

 • Foto: Erik Klein Wolterink

 • Foto: Yvonne Lacet

 • Foto: Krista van der Niet

 • Foto: Elian Somers

My space, my place

De Somfy Photography Award biedt professionele fotografen de gelegenheid om op basis van een ingediend projectvoorstel een specifiek thema fotografisch te verbeelden. Dit voorstel wordt samen met aangeleverd documentatiemateriaal beoordeeld door een kundige selectiecommissie die tien deelnemers selecteert. Deze deelnemers worden begeleid bij de uitvoering van het voorstel dat resulteert in een tentoonstelling op de eerste etage van de centrale hal van station Utrecht Centraal. Een internationale jury beoordeelt het werk op deze tentoonstelling en kiest een eerste prijs winnaar (€10.000) en een tweede prijs winnaar (€2.500).

Het thema van de Somfy Photography Award 2018 is ‘My Space, My Place’.

Elk mens neemt een bepaalde ruimte in. Fysiek, met het eigen lichaam, maar ook psychisch en emotioneel heeft elk individu invloed op zijn directe omgeving. Dat is het beste zichtbaar in de ruimte die echt van jezelf is: je eigen huis, je eigen plek waarin je je veilig en vertrouwt weet tussen spullen en mensen die onlosmakelijk bij jou horen. Er vindt daar een optimale wisselwerking plaats tussen persoon, ruimte en omgeving. Gevoelens van veiligheid, welbevinden, vertrouwdheid en comfort zijn daarbij essentieel.

Deze waarden zijn minder aanwezig op plekken die per definitie minder persoonlijk zijn. Hoe zorg je bijvoorbeeld dat je je plek vindt op kantoor, op school of universiteit of in een zorgcentrum of ziekenhuis? Hoe vinden en beleven mensen hun eigen plek in zo’n utiliteitsgebouw? Hoe vinden en beleven mensen comfort en welbevinden in die gebouwen? Is de beleving individueel, juist meer collectief of een combinatie daarvan? Wat voor soort mensen werken en verblijven in die gebouwen en hoe is de interactie tussen deze mensen binnen zo’n specifieke ruimte? Hoe heeft dat invloed op de manier waarop je invulling geeft aan je eigen ruimte? Is de beleving voor iedereen gelijk of zijn er verschillen, of zelfs tegenstellingen?

De relatie tussen persoon en ruimte, en de relatie tussen verschillende personen in een bepaalde ruimte, staat centraal in ‘My Space, My Place’ waarbij de nadruk ligt op het eigen maken van de plek en het bereiken van (individueel) welbevinden.

Binnen het thema ‘My Space, My Place’ nodigen wij professionele fotografen uit inspirerende en uitvoerbare projectvoorstellen in te zenden en deel te nemen aan
de Somfy Photography Award 2018. 

Hoe, wat en waar

De Somfy Photography Award is bedoeld voor professionele fotografen/kunstenaars. Elke deelnemende fotograaf stelt een helder projectvoorstel op van maximaal één A4tje en stuurt dit in samen met een CV en documentatiemateriaal van werk dat is uitgevoerd in de afgelopen drie jaar. Het projectvoorstel geeft op heldere wijze aan hoe het project zich verhoudt tot het thema en hoe het project gerealiseerd gaat worden.

Een kundige selectiecommissie maakt een keuze voor tien deelnemers die de mogelijkheid krijgen hun projectvoorstel daadwerkelijk uit te voeren. Naast een productiebudget is een bedrag van €1.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek en de realisatie. Marcel Feil, curator van de Somfy Photography Award, verzorgt de inhoudelijke en technische begeleiding die leidt naar de uiteindelijke presentatie die in de maand januari 2018 te zien is op de eerste etage van de centrale hal van station Utrecht CS.

Voor deelname dienen de volgende zaken als zip-file te worden ingezonden:

 • een helder en realistisch projectvoorstel van maximaal een A4 (Word-file)
 • een CV van maximaal een A4 (Word-file)
 • documentatiemateriaal bestaande uit (max) 20 lowres-beelden gemaakt gedurende de afgelopen drie jaar.

Het zip-file moet worden gestuurd naar het volgende e-mail-adres:

info@somfyphotographyaward.com

De uiterste inzenddatum van het projectvoorstel is donderdag 5 oktober. De selectiecommissie komt bijeen op vrijdag 13 oktober en selecteert de tien deelnemers aan de Somfy Photography Award 2018.

Marcel Feil begeleidt de deelnemers tijdens het realiseren van het projectvoorstel en zorgt voor een goede vertaling naar de uiteindelijke tentoonstelling.

Op zondag 7 januari 2018 kiest een internationale jury de eerste prijs winnaar (€10.000) en een tweede prijs winnaar (€2.500).

De vernissage vindt plaats op maandag 8 januari 2018.

Voor meer informatie kunt u ons mailen.

Agenda

uiterste inleverdatum inzendingen 05.10.2017

bijeenkomst selectiecommissie 13.10.2017

jurering 07.01.2018

vernissage 08.01.2018

tentoonstelling 09.01.2018 – 28.01.2018

Selectiecommissie en
Jurering Somfy Photography Award

De leden van de selectiecommissie voor Somfy Photography Award
o.l.v. Marcel Feil (voorzitter) zijn:

Marcel Feil

Marcel Feil

Artistiek adjunct directeur FOAM
Jan Zwart

Jan Zwart

Fotograaf
Martine Stig

Martine Stig

Fotograaf
Marie-José Jongerius

Marie-José Jongerius

Fotograaf
Erwin Slegers

Erwin Slegers

Studieleider Grafisch ontwerpen / international relations HKU

Jurering wordt gedaan door een internationale vakjury.

Deelnamecondities

Het geproduceerde werk, geprint en ingelijst, zoals getoond tijdens de expositie in Utrecht CS, wordt na afloop van de tentoonstelling het eigendom van de betreffende fotograaf. Wat betreft het gebruik van het beeldrecht door Somfy worden schriftelijke afspraken gemaakt waarover de genomineerde fotografen worden ingelicht.

De belangrijkste daarvan zijn:

 • Iedere genomineerde fotograaf maakt nieuw werk op basis van zijn of haar projectmotivatie gebaseerd op het thema My Space, My Place.
 • Somfy kan gebruik maken van de beelden uit de expositie voor publicatie en persdoeleinden (incl. website). Niet alleen t.b.v. de Somfy Photography Award, maar ook t.b.v. alle internationale vestigingen en werkmaatschappijen van Somfy gerelateerd aan de opdracht en/of de tentoonstelling en het gebruik van alle beelden voor haar projectenmarkt.

Aanmelden fotowedstrijd

Praktische info

 • Voor professionele fotografen
 • Expositie in januari 2018
 • Thema: ‘My Place, My Space’
 • Beoordeling door internationale jury
 • Eerste prijs € 10.000. Tweede prijs € 2.500
 • Expositielocatie 1e etage centrale hal Utrecht CS

www.somfyphotographyaward.com

info@somfyphotographyaward.com

Tel. +31 (0)85 105 1911

Comfort • Well-Being • Sustainability

Somfy applications in non-residential buildings
Somfy is inmiddels een beursgenoteerde onderneming met eigen vestigingen in meer dan vijftig landen waar zij een scala aan geautomatiseerde en geavanceerde producten ontwikkelt, produceert, levert en ook in eigen beheer installeert.

Bewezen is dat mensen zich plezieriger en comfortabeler voelen in een gebouw dat met Somfy-techniek is uitgerust. Want de techniek die Somfy ontwikkelt en toepast in publieke gebouwen zorgt ervoor dat mensen die daarin verblijven zich er prettig voelen doordat licht en temperatuur gedoseerd worden. Hun arbeidsvreugde is groter, men is productiever, voelt zich gezonder, het ziekteverzuim neemt af en men kan zich beter concentreren. Dat heeft zo ook zijn positieve weerslag op werknemers, scholieren en studenten, patiënten, reizigers en andere mensen die voor korte of langere tijd in die gebouwen verblijven.

Mensen ervaren door de techniek die Somfy biedt een hogere mate van comfort en welbevinden. Een ander belangrijk pluspunt is bovendien dat door toepassing van Somfy-techniek, het verbruik van energie (koeling en/of verwarming) drastisch wordt teruggebracht. Internationaal is Somfy een van de meest vooraanstaande bedrijven op dit gebied.

Alles bij elkaar genomen biedt Somfy dus comfort, welbevinden en duurzaamheid. Deze fysieke, emotionele en mentale waarden zijn fundamenteel in de Maslowpiramide.

Contact

SOMFY PHOTOGRAPHY AWARD
+31 (0)85 105 1911
info@somfyphotographyaward.com

Blijf op de hoogte

Bent u geïnteresseerd in Somfy Photography Award en wilt u op de hoogte gehouden worden over bijvoorbeeld agenda-wijzigingen, de deelnemers, of andere zaken rond
My Space, My Place? Laat dan hier uw e-mailadres achter.