De Somfy Photography Award is een bijzondere fotografiecompetitie. Tien geselecteerde topfotografen maakten uniek werk op een specifiek thema: My Space, My Place en dongen mee naar een 1e prijs waaraan een geldbedrag is verbonden van € 10.000. De winnaar van de 2e prijs ontving € 2.500. Het zeer gevarieerde werk van deze 10 topfotografen onder het overkoepelend thema: My Space, My Place was tot februari 2018 te bewonderen op de eerste verdieping van Utrecht Centraal.

Winnaar van de Somfy Photography Award 2018 is Jaap Scheeren met zijn ‘In Memoriam of a Friend’. De tweede prijs is gegaan naar Thomas Kuijpers met zijn installatie ‘Rehab’.

De Somfy Photography Award krijgt een vervolg in 2020.

Jaap Scheeren

Jaap Scheeren

Thomas Kuijpers

Thomas Kuijpers

Met de Somfy Photography Award wil Somfy op een indringende, inspirerende en vooral creatieve manier de bijdrage van Somfy aan comfort en welbevinden van mensen tot uitdrukking brengen die verblijven in utiliteitsgebouwen zoals scholen, universiteiten, ziekenhuizen, kantoren, luchthavens en stationsgebouwen zoals bijvoorbeeld Utrecht Centraal.

My space, my place

De Somfy Photography Award biedt professionele fotografen de gelegenheid om op basis van hun eigen projectvoorstel een specifiek thema fotografisch te verbeelden. Dit voorstel is samen met aangeleverd documentatiemateriaal beoordeeld door een kundige selectiecommissie. De tien geselecteerde deelnemers van de eerste editie van de Somfy Photography Award werden door Marcel Feil (FOAM) begeleid bij de uitvoering van hun projectvoorstel. Uiteindelijk resulteerde dat in de tentoonstelling die nu op de eerste etage van de centrale hal van station Utrecht Centraal te zien is. Een internationale jury beoordeelde het werk op deze tentoonstelling en koos aldus een eerste prijswinnaar (€10.000) en een tweede prijswinnaar (€2.500).

Het thema van de Somfy Photography Award 2018 is ‘My Space, My Place’.

Elk mens neemt een bepaalde ruimte in. Fysiek, met het eigen lichaam, maar ook psychisch en emotioneel heeft elk individu invloed op zijn directe omgeving. Dat is het beste zichtbaar in de ruimte die echt van jezelf is: je eigen huis, je eigen plek waarin je je veilig en vertrouwt weet tussen spullen en mensen die onlosmakelijk bij jou horen. Er vindt daar een optimale wisselwerking plaats tussen persoon, ruimte en omgeving. Gevoelens van veiligheid, welbevinden, vertrouwdheid en comfort zijn daarbij essentieel.

Deze waarden zijn minder aanwezig op plekken die per definitie minder persoonlijk zijn. Hoe zorg je bijvoorbeeld dat je je plek vindt op kantoor, op school of universiteit of in een zorgcentrum of ziekenhuis? Hoe vinden en beleven mensen hun eigen plek in zo’n utiliteitsgebouw? Hoe vinden en beleven mensen comfort en welbevinden in die gebouwen? Is de beleving individueel, juist meer collectief of een combinatie daarvan? Wat voor soort mensen werken en verblijven in die gebouwen en hoe is de interactie tussen deze mensen binnen zo’n specifieke ruimte? Welke invloed heeft dat op de manier waarop je invulling geeft aan je eigen ruimte? Is de beleving voor iedereen gelijk of zijn er verschillen, of zelfs tegenstellingen?

De relatie tussen persoon en ruimte, en de relatie tussen verschillende personen in een bepaalde ruimte, staat centraal in ‘My Space, My Place’ waarbij de nadruk ligt op het eigen maken van de plek en het bereiken van (individueel) welbevinden.

Wat, hoe en waar

De Somfy Photography Award is bedoeld voor professionele fotografen/kunstenaars. Elke deelnemende fotograaf heeft in een helder projectvoorstel op maximaal één A4tje aangegeven hoe hij of zij het thema wil visualiseren. Op basis van die projectmotivatie, hun CV en documentatiemateriaal van werk dat zij individueel hebben uitgevoerd over de afgelopen drie jaar, heeft de selectiecommissie uiteindelijk uit tientallen hoogwaardige inzendingen 9 fotografen gekozen om aan de eerste editie van de Somfy Photography Award deel te nemen. Eén deelnemer is door de organisatie aangewezen met een z.g. ‘wildcard’. In totaal zijn er dus tien fotografen die de mogelijkheid kregen om hun projectvoorstel daadwerkelijk uit te voeren. Naast een productiebudget voor het afdrukken en inlijsten van het werk is individueel voor iedere genomineerde fotograaf een bedrag van €1.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek. Marcel Feil, curator van de Somfy Photography Award, verzorgt de inhoudelijke en technische begeleiding die leidt naar de uiteindelijke presentatie die in de maand januari en februari 2018 te zien is op de eerste etage van de centrale hal van station Utrecht CS.

Genomineerden

Hieronder de tien fotografen die genomineerd zijn voor de Somfy Photography Award.
Hun werk en benadering van het thema My Space, My Place is onderling zeer divers.

Klik op de foto’s en lees de verkorte biografieën, projectmotivaties en interviews.

Het wereldbolletje linksonder linkt naar de individuele website van elke fotograaf voor meer achtergrondinformatie, het werk en CV.

Verena Blok

Verena Blok

Sanne van den Elzen

Sanne van den Elzen

Alexandra Hunts

Alexandra Hunts

Stephan Keppel

Stephan Keppel

Marica Kolcheva

Marica Kolcheva

Sushilla Kouwen

Sushilla Kouwen

Thomas Kuijpers

Thomas Kuijpers

Daan Paans

Daan Paans

Jaap Scheeren

Jaap Scheeren

Marleen Sleeuwits

Marleen Sleeuwits

Agenda

jurering 07.01.2018

vernissage 08.01.2018

tentoonstelling 09.01.2018 – 25.02.2018

Selectiecommissie en
Jurering Somfy Photography Award

De leden van de selectiecommissie voor Somfy Photography Award
o.l.v. Marcel Feil (voorzitter) zijn:

Marcel Feil

Marcel Feil

Artistiek adjunct directeur FOAM
Jan Zwart

Jan Zwart

Fotograaf
Martine Stig

Martine Stig

Fotograaf
Marie-José Jongerius

Marie-José Jongerius

Fotograaf
Erwin Slegers

Erwin Slegers

Studieleider Grafisch ontwerpen / international relations HKU

Jurering wordt gedaan door een internationale vakjury o.l.v. Frits Gierstberg (voorzitter):

Frits Gierstberg

Frits Gierstberg

Dana Lixenberg

Dana Lixenberg

Francis Hodgson

Francis Hodgson

Ann-Christin Bertrand

Ann-Christin Bertrand

Paul Kooiker

Paul Kooiker

Comfort • Well-Being • Sustainability

Somfy applications in non-residential buildings
Somfy is een beursgenoteerde onderneming met eigen vestigingen in meer dan vijftig landen waar zij een scala aan geautomatiseerde en geavanceerde producten ontwikkelt, produceert, levert en ook in eigen beheer installeert.

Bewezen is dat mensen zich plezieriger en comfortabeler voelen in een gebouw dat met Somfy-techniek is uitgerust. Want de techniek die Somfy ontwikkelt en toepast in publieke gebouwen zorgt ervoor dat mensen die daarin verblijven zich er prettig voelen doordat licht en temperatuur gedoseerd worden. Hun arbeidsvreugde is groter, men is productiever, voelt zich gezonder, het ziekteverzuim neemt af en men kan zich beter concentreren. Dat heeft zo ook zijn positieve weerslag op werknemers, scholieren en studenten, patiënten, reizigers en andere mensen die voor korte of langere tijd in die gebouwen verblijven.

Mensen ervaren door de techniek die Somfy biedt een hogere mate van comfort en welbevinden. Een ander belangrijk pluspunt is bovendien dat door toepassing van Somfy-techniek, het verbruik van energie (koeling en/of verwarming) drastisch wordt teruggebracht. Internationaal is Somfy een van de meest vooraanstaande bedrijven op dit gebied.

Alles bij elkaar genomen biedt Somfy dus comfort, welbevinden en duurzaamheid. Deze fysieke, emotionele en mentale waarden zijn fundamenteel in de Maslowpiramide.

Lees hier het interview met Sven van Witzenburg, Algemeen Directeur Somfy Nederland BV.

Persberichten en Publicaties

Hier vind je de meest recente persberichten en publicaties in de media over de eerste editie van de Somfy Photography Award.

8 januari 2018 – Somfy Photography Award private view

28 september 2017 – Somfy initiator nieuwe fotowedstrijd met thema ‘My Space, My Place’

27 oktober 2017 – Selectiecommissie Somfy Photography Award maakt nominaties bekend

6 december 2017 – Samenstelling jury Somfy Photography Award bekend

8 januari 2018 – Jaap Scheeren wint Somfy Photography Award 2018

Contact

SOMFY PHOTOGRAPHY AWARD
info@somfyphotographyaward.com