My Space, My Place op een Poolse boarding school

Verena Blok:

My Space, My Place op een Poolse boarding school

Verena Blok heeft als documentair fotograaf een fascinatie voor de mens. Via visuele verhalen belicht ze persoonlijke geschiedenissen. “De ontmoeting met mijn onderwerp is de brandstof voor mijn werk”, aldus Blok. “In de afgelegen, agrarische gebieden van Polen bestaan er geen lokale middelbare scholen en zijn tieners genoodzaakt om naar boarding schools te gaan. Mijn bijdrage voor Somfy Photography Award laat hiervan beelden zien. Het thema My Space, My Place is hierop zeer van toepassing.”

Met haar dubbele nationaliteit heeft Verena Blok zich in Nederland altijd als ‘de ander’ gevoeld. Met een Nederlandse vader en een Poolse moeder emigreerde ze op vierjarige leeftijd naar Nederland. “Fotografie is voor mij onder meer een medium om de wereld iets beter te kunnen begrijpen. Ik zie mijn positie als binnen- en buitenstaander als een groot voordeel, al helemaal als fotograaf”, vertelt ze. Dit gegeven en deze niche gebruikt ze om gemeenschappen te betreden en om de onopgemerkte en vergeten verhalen die normaliter buiten beschouwing worden gelaten, te vertellen.

Zonder afstand te verliezen
Een aantal projecten van haar speelt zich af in Polen en andere Oost-Europese landen. De geschiedenis van een moeizaam en gewelddadig verleden heeft een spoor van lijden achtergelaten in de Oost-Europese samenleving. “Dit klinkt door in hedendaagse politieke beleidsmaatregelen. Ik voel me de aangewezen persoon om deze verhalen te laten zien en kan ze van binnenuit vertellen, zonder mijn afstand te verliezen.” Haar werkmethode is te vergelijken met die van een etnograaf. “Ik probeer mijzelf onder te dompelen in de betreffende sociale omgeving voor lange en korte periodes. Daarin bouw ik relaties op met de mensen die ik ontmoet.”

Ontmoeting is kern en brandstof
Verena woont en werkt in Den Haag, waar ze in 2013 is afgestudeerd op de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK). Vervolgens heeft ze haar Master of Arts in Photography op AKV St. Joost in Breda behaald. Haar atelier is in de DCR, een broedplaats voor kunstenaars boven galerie Nest. “Ik ben documentair fotograaf met een voorname fascinatie voor de mens. Via visuele verhalen belicht ik persoonlijke geschiedenissen waarbij de ontmoeting met mijn onderwerp de kern is, de brandstof voor mijn werk.” De 27-jarige fotograaf is geïnteresseerd in hoe personen zich tot elkaar verhouden. “Wat voor invloed hebben culturele en sociale ontwikkelingen op het leven van een individu binnen een familie of gemeenschap. Dit levert soms tegenstrijdige, tragische of humoristische situaties op”, aldus Blok. “Als fotograaf kom ik dichtbij mijn onderwerp en breng via mijn fotografie installaties het leven in privésferen en alledaagse ‘realiteit’ aan het licht.”

Thema past goed
Fotograaf Verena Blok reisde naar Polen voor de productie van haar bijdrage aan Somfy Photography Award. “Vanwege het ontbreken van lokale middelbare scholen op het platteland, wonen tieners noodgedwongen van hun vijftiende tot hun negentiende jaar in de borading schools. De kamers in de internat delen zij met drie of vier andere leerlingen. De jongens zijn er van de meisjes gescheiden”, vertelt Verena. “Deze tijdelijke leefruimtes zijn het kader waarin de tieners jongvolwassenen worden en waar de formatie van een nieuwe identiteit tot stand komt. Daarbij ontstaat ook een gedwongen vorm van intimiteit.” Blok is geïnteresseerd in hoe de jongeren zich staande kunnen houden in een geforceerde ruimte, waar naast het volgen van de lessen ook wordt gewoond, gegeten, geslapen. Blok: “Allemaal met weinig privacy. Het thema My Space, My Place vond ik daar goed bij passen.”

Kijk voor meer informatie over Verena Blok op verenablok.com.