‘Rituelen in hun dagelijkse vorm fascineren mij’

Sanne van den Elzen, genomineerd voor Somfy Photography Award:

‘Rituelen in hun dagelijkse vorm fascineren mij’

Sanne van den Elzen (31) wijdt zich vol overgave aan fotografie en videokunst, maar is niet een typisch voorbeeld van een kind dat al op haar zesde haar eerste camera kreeg.

Verhalen vertellen
Geboren in het Noord-Brabantse Nistelrode, heeft ze lange tijd gewerkt als schoonheidsspecialist in haar eigen salon.  Ze gooide het roer om en ging naar kunstacademie AKV|St. Joost in Breda. “Ik ontdekte de fotografie als medium om verhalen te vertellen en thematieken als identiteitsvorming, rolpatronen, gedragingen en regels te bevragen en onderzoeken’’. In 2012 studeerde Sanne af. “Ik had al een atelier in Amsterdam, in een voormalig schoolgebouw, waar ik kon werken tussen andere fotografen, kunstenaars en grafisch ontwerpers.”

Identiteit en sociale structuren
Sanne van den Elzen is gefascineerd in hoeverre je zelf je identiteit creëert en in hoeverre dat gebeurt door de context waar je je in begeeft “Neem begroetingen en ontmoetingen”, geeft ze als voorbeeld. “Daar hangen altijd ongeschreven codes en regels omheen, ook non-verbale, die onderhevig zijn aan verandering door de tijd heen, maar tegelijkertijd een vast stramien hebben in codes waar een wrijving plaats vindt.” Maar ook eenvoudige, dagelijkse handelingen inspireren Sanne. “Ik kwam in mijn familiearchief een boek uit 1930 tegen, van mijn oma uit de tijd dat ze op de huishoudschool zat. Daarin stond onder meer precies aangegeven hoe je een tafelkleed en handdoeken moest vouwen”, vertelt ze. “Die handleiding fascineerde me. De schoonheid van het zo strikt mogelijk uitvoeren van een stappenplan, linkt aan rituele handelingen. Dat vond ik interessant en het leidde tot een performance en video.” In een ander werk dat ze maakte stond haar identiteit en de relatie met de mensen om haar heen centraal. Hoe wordt je identiteit gevormd door de mensen om je heen? In dat project genaamd Hommage wordt gekeken naar de betekenis van sociale structuren. Ze onderzoekt de archetypes die ‘de ander’ speelt in verschillende fases van iemand leven, in het vormen van een eigen, maar altijd fluïde identiteit.

De essentie van de ontmoeting

Haar eerdere werk heeft tot een fascinatie geleid voor zowel de bijzondere als de alledaagse rituelen, waarbij het elkaar begroeten misschien nog wel de meest voorkomende is. “Ik ben op zoek naar waar de essentie zit van de begroeting zelf. Er ontstaat een nieuwe choreografie, het is bijna een dans. Vaak een ongemakkelijke als de codes niet synchroon  lopen en waar uitgerekend de ongemakkelijkheid een bepaalde intimiteit in zich heeft. “ Binnen de context van My Space, My Place zegt Sanne het volgende: ‘’Waar mijn eerdere werk zich vaak thematisch afspelen binnen het huis en de familie maak ik binnen dit project de stap naar de publieke ruimte. Ze werkt op dit moment aan Geritualiseerde Gewoonten, haar bijdrage aan de Somfy Photography Award. Sanne zegt hierover: “Hoe verhoud je je tot de ander in zowel de persoonlijke als publieke ruimten, onder andere op deze vraag concentreer ik me”.

www.sannevandenelzen.nl