The colour of Light

The colour of Light

Alexandra Hunt© The colour of Light, 2017 voor Somfy Photography Award

Het minst eenvoudig te omschrijven, want het meest abstract: het werk van Alexandra Hunts. Zij werkt met licht en de titel van haar project is ‘The colour of Light’.

Alexandra heeft gefotografeerd op zeer uiteenlopende plekken, waarbij zij zich heeft geconcentreerd op een soort licht met een bepaalde kleur. Op basis van beelden maakt zij langgerekte uitsneden, waarbij het alleen nog maar om de kleur gaat. Deze beelden zijn dus al veel abstracter; hoewel, natuurlijk tegelijkertijd heel concreet en realistisch.

Al deze ‘abstracte’  stroken worden tot driedimensionale jaloezieën gemaakt, waarbij de langgerekte foto’s de lamellen vormen. Zij worden op zo’n manier geplaatst, dat een kleurspectrum ontstaat. De foto’s van situaties die aan de basis liggen van de abstractere beelden, worden in een ‘grid’  aan de wand geplaatst.

Lees hier het interview met Alexandra Hunts over haar werk en deelname aan Somfy Photography Award.