Rehab

Rehab

Thomas Kuijpers© Rehab, 2017 voor Somfy Photography Award

Thomas Kuijpers is een conceptueel kunstenaar die zich vooral richt op de wijze waarop (fotografisch) beeld functioneert in onze samenleving en hoe beelden invloed hebben op hoe wij onszelf, anderen en de wereld om ons heen ervaren.  Daarnaast is Kuijpers een echte nieuwsjunk die dagelijks meerdere kranten leest, blogs bezoekt en een gigantisch archief heeft aangelegd van mediaverslagen, gebeurtenissen en beelden die hem raken.

De laatste tijd heeft hij zich daarbij vooral toegelegd op de wijze waarop internationaal terrorisme wordt verbeeld in de media en de wijze waarop het terrorisme zelf gebruik maakt van een bepaald beeld en zo een visuele identiteit tot stand brengt. Op basis van dergelijke beelden die zich sluipenderwijs in ons collectief bewustzijn nestelen, ‘herkennen’ wij iets als dreigend, of als een potentieel gevaar. In zekere zin wordt ons bewustzijn vervuild door dergelijke door de media aangedragen beelden en zijn wij nauwelijks nog de baas over hoe wij naar de wereld kijken. Thomas Kuijpers maakte op basis van dit gegeven de serie ‘Bad Trip’. Hij verbeeldde hiervoor situaties die hem een gevoel van angst of onbehagen gaven, gebaseerd op stereotype beelden van terrorisme. De door hem gemaakte foto’s werden getoond als bovenste beeld van een dik pak archiefmateriaal waarin vergelijkbare beelden te vinden waren.

Voor de Somfy Photography Award probeert Kuijpers zijn eigen ruimte weer terug te claimen. Hij doet dit door zich een tijd lang af te sluiten van elke vorm van nieuwsvoorziening. Letterlijk dus: afkicken van zijn dagelijkse routine. Wat gebeurt er dan met hem en hoe kijkt hij dan naar de wereld? Het resultaat is getiteld ‘I Miss My Blond Entertainer’,  een verwijzing naar Geert Wilders die het nieuws natuurlijk vaak beheerst. Onderdeel van zijn werk is een serie gemaakt in het bos waar hij tijdens zijn onschuldige jeugdjaren veel speelde. Het zicht op het bos wordt ontnomen door een voor de camera uitgestoken hand. Dit beeld heeft Kuijpers telkens opnieuw gefotografeerd, steeds vanaf een andere mediadrager: pc, tablet, telefoon. Zo vervaagt het beeld en wordt het steeds abstracter. Het beeld gaat steeds minder over de échte wereld, maar steeds meer over de door de media bepaalde wereld.

Lees hier het interview met Thomas Kuijpers over zijn werk en deelname aan Somfy Photography Award.